Scholen

“Met dit programma, dat is afgestemd op de laatste klassen van de basisschool en de brugklassen, zien de kinderen juist de overeenkomst met anderen en leren ze verbinding maken.”

Elke school is anders en heeft zijn eigen cultuur en visie. Hierom hebben wij een systeem van modules, waarmee nuances in de aanpak kunnen worden gelegd die specifiek en effectief zijn voor het doel en de omgeving waar we op dat moment zijn. In zorgvuldig overleg met ons wordt het programma volledig toegespitst op uw vraag én omgeving.

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we wat uw wensen zijn en bekijken we wat TRANSFORMATIE.support voor u kan doen.
Wij zullen u één of een aantal voorstellen doen met bijbehorende tarieven. Gaat u akkoord dan werken we de details verder uit en kan het programma worden gestart. Na afloop zal er na één, drie en zes weken een evaluatiegesprek plaatsvinden. Zo nodig herhalen we modules of voegen nieuwe modules toe wanneer hier aanleiding toe is.

Power Introductie Programma - P.I.P.

Tieners en school; de maatschappij in het klein, help ze een handje!

Met dit programma, dat is afgestemd op de laatste klassen van de basisschool en de brugklassen, krijgen de kinderen een inzicht gevende basis voor deze uitdaging.
Krachtig voor nu én later!