The sky is the limit

 

De samenleving als algoritme
– deel 1 –

 

grenzen stellen, grenzen bewaken, grenzen overgaan, grensoverschrijdend, grenzeloos

Ik had het er al eerder over in het blog over grenzen. Grenzeloos is het onderwerp van dit blog. Want wat betekent het eigenlijk? Ik denk dat het afhangt van degene aan wie je het vraagt. Een oude hippie grijnst waarschijnlijk genoeglijk, een dertiger met opgroeiende kinderen slaakt met enige spijt in de stem een diepe zucht, een tobberige tachtiger ziet het hoofdschuddend terug in de wereld van nu waar alles kan en alles mag. Kortom het is maar net hoe je het woord interpreteert.

Grenzeloosheid gaat over afwezigheid van grenzen, over eindeloosheid, over allesmogelijkheid, over oeverloosheid, over onbereikbaarheid of juist bereikbaarheid.

Voor de één betekent grenzeloosheid hetzelfde als grote en beangstigende chaos, voor de ander staat het gelijk aan volledige en noodzakelijke inspiratie.

Ik zei het al, het is afhankelijk van de persoon.

Onze westerse samenleving is inmiddels gebaseerd op regelgeving en protocollen. Er is echt niet meer aan te ontsnappen, voor niemand. In winkels en aan de telefoon word je aangesproken met standaardzinnen; vraag en antwoord leidt je naar de oplossing van je probleem, staat jouw antwoord er niet tussen, jammer dan, je probleem wordt niet opgelost en je valt buiten de boot (met als gevolg dat je verzuipt in een tsunami aan nieuwe problemen). Het is onmogelijk mee te draaien in de maatschappij zonder internet en daar word je gemanipuleerd en beïnvloed door algoritmes. Kortom een persoonlijke benadering is inmiddels bijna uitzondering en nullen en enen sturen de keuzes die we hebben.

Lees deel 2 van dit blog “Beperkende overtuigingen”

De therapeuten van Transformatie Support bieden met de RTT methode een krachtige, snelle en blijvende manier om terug te keren naar je eigen vrijheid. In vier weken van belemmerende overtuiging naar grenzeloze mogelijkheden. Je leven begint in je gedachten, je transformatie begint hier.