Vera Funke

- Specialisaties -

Angsten, trauma, depressie, verslaving.

RTT | Hypnotherapie | EMDR | Hartfocus | levenslijn coach

- Doelgroep -

Jongeren & volwassenen

- REGIO -

Nederland, werkt ook via zoom, Engels.

- CONTACT -

Het probleem van een andere kant benaderen!

Na mijn universitaire studie schreef ik als ZZP-er boeken in opdracht. Ik deed historisch onderzoek en publiceerde bedrijfsgeschiedenissen en biografieën. Daarnaast werkte ik twintig jaar in een psychiatrisch/psychoanalytische praktijk en had mijn eigen praktijk voor EMDR, neurofeedback en hartfocus. In mijn persoonlijk leven vormden depressies een rode draad. Op zoek naar verlichting doorliep ik diverse (zelfhulp)programma’s, las talloze boeken, onderging verschillende behandelingen, had jarenlang therapie en gebruikte onderdrukkende medicijnen. Kennismaking met RTT betekende een stroomversnelling in mijn ontwikkeling; de complexe problematiek kon ik van een hele andere kant benaderen, begrijpen en ik kon diep verankerde overtuigingen loslaten.

Ik ben nu een vrij en opgewekt mens, vrij van belemmerende emoties en vrij van vervlakkende medicijnen. Ik loop graag naast je op je pad; RTT, EMDR, gesprek, persoonlijk voor jou gemaakte en ingesproken geleide meditaties, en ontspanningstechnieken helpen je naar helderheid en verlichting. Ik zet mijn kennis en ervaring in. Ik luister, spiegel, gids en steun je. Alles vanuit liefde en diepgaand respect voor iedereen die dit proces aan wil gaan.

 

Kenmerken van mij als therapeut:
Analytisch, bedachtzaam, creatief, ervaren, dragend.

Kenmerken van mij als mens:
Artistiek, denker, extrovert, helpend, intens.